Renesanční zámek stavěl šlechtickým rodem Trčků z Lípy v průběhu 16. století. Barokní úpravy na počátku 18. století ovlivnily vzhled i funkci areálu upraveného v duchu evropského aristokratického prostředí.

V zámku, obklopeném přírodně krajinářským parkem, jsou dochovány historické interiéry a bohaté sbírky obrazů a historických zbraní. Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl zámek prohlášen národní kulturní památkou.

 

HISTORIE

První písemná zpráva o „oppidu“ Opočně pochází z Kosmovy kroniky a vztahuje se k roku 1068. Gotický hrad byl v místě původního hradiště vybudován prvními doloženými majiteli – rodem Drslaviců. V době husitských válek bylo Opočno v držení Jana Městeckého, pro jehož protihusitské počínání bylo několikrát obléháno a roku 1425 dobyto a pobořeno.

Zlatým věkem Opočenska bývá nazývána vláda bohatého rytířského rodu Trčků z Lípy (1495–1634), který jej učinil centrem svého rozsáhlého východočeského panství. Výnosné hospodářství dovolilo Vilému Trčkovi navázat na stavební činnost svých předků a začít roku 1560 nákladnou přestavbu objektu v duchu severoitalské renesance.

Poslední z rodu Trčků, Adam Erdman, byl roku 1634 zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna a o rok později bylo Opočno postoupeno italskému rodu Colloredo (později Colloredo-Mansfeld). Po požáru na konci 17. století byl zámek částečně barokizován, pravděpodobně pod vedením architekta Alliprandiho.

SBÍRKY

Unikátem opočenského zámku je bezesporu rozsáhlá sbírka historických zbraní, patřící k nejvýznamnějším v České republice.

Orientální zbrojnice představuje návštěvníkům zbraně japonské, čínské, barmské, thajské, indonéské, indické, íránské, turecké i jiných mimoevropských kultur.

K nejhodnotnějším exponátům zbrojnic patří zbraně palné; práce renomovaných puškařů (Kuchenreiter, Zellner, Poser, Lebeda, Procházka aj.) v loveckém sále. Řadou kvalitních exemplářů jsou zastoupeny lovecké tesáky, nechybí ani kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře.

Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní soustředěná do sálu rytířského. Plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, doutnákové muškety, pistole ze 16. století, sbírka popravčích mečů německé a francouzské provenience a mnoho dalšího.

Roku 1895 byla na Opočno soustředěna colloredo-mansfeldská sbírka obrazů. Její historie sahá do 18. století, katalog sestavený roku 1929 čítá 471 položek. Dva sály, nedávno reinstalované v duchu původního uspořádání, skýtají zejména barokní italská díla. Opočno se díky sběratelské vášni posledních majitelů chlubí pracemi mistrů, jakými byli například Giacomo del Po nebo Andrea Vaccaro.

Z významných maleb jmenujme alespoň dílenskou práci (?) Florenťana Andrey del Sarto Madona s Ježíškem a malým Janem Křtitelem, Ježíše mezi učenci následovníka Hieronyma Bosche, náhrobní renesanční obraz Žerotínský epitaf nebo oboustranně malované plátno Panna Marie Ochranitelka/Madona s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem Giuseppe Bartolomea Chiariho.

Součástí prohlídky jsou i etnografické sbírky získané především nákupem během dobrodružných cest majitele zámku Josefa Colloredo-Mannsfelda; mimo jiného exponáty z „mahdistického povstání“ v Súdánu, trofeje africké a severoamerické zvěře (lvů, levhartů, buvolů, antilop nebo medvědů), oblečení, keramika a košíkářské práce Indiánů, předměty denní potřeby afrických kmenů.

Z dalšího jmenujme 10000 svazků colloredo-mannsfeldské knihovny, sbírky historického skla a porcelánu nebo prostory přibližující zejména vybavením nábytkem kulturu bydlení – hostinské pokoje a tzv. apartmá Kinských.

PARK

Zámecký park tvoří architektonicky vyvážený celek mistrně zasazený do údolí Zlatého potoka. Skalnaté údolí pod zámkem bývalo v dobách gotického hradu odlesněno, před rokem 1598 se stalo součástí obory „hrazené tesy pobitými šindelem“. Kolem roku 1816 byl v této dosud neupravené části zřízen Rudolfem Josefem Colloredo-Mannsfeldem anglický park s romantickými stavbami a vodopády. Plocha před letohrádkem sloužila již za Trčků z Lípy jako užitná, okrasná i ovocná zahrada.