Zámek Nové Město nad Metují – unikátní fúze architektury napříč stoletími

Poznejte historii zámku Nové Město nad Metují a životní osudy jeho současných majitelů, rodiny Bartoň-Dobenín, při prohlídce ojedinělých zámeckých interiérů.

Upraveny byly v letech 1909 – 1912 renomovaným slovenským architektem Dušanem Jurkovičem. Ten se snažil zachovat co nejvíce historických atributů a současně zde zakomponovat nové, moderní prvky a technické zařízení (např. ústřední topení, vodovod, elektřinu a telefon). Byly zde také zřízeny koupelny a instalovány dva výtahy (nákladní a osobní). Ve 20. a 30. letech 20. stol. na Jurkovičovu práci navázal rovněž schopný architekt Pavel Janák za pomoci dalších předních českých umělců, např. prof. Fr. Kysely,
M. Teinitzerové a H. Johnové.

Zámek se díky těmto úpravám stal ojedinělým reprezentativním sídlem, které bylo zároveň moderně zařízeno k pohodlnému a trvalému bydlení.

Doporučujeme tedy nahlédnout do barokně a renesančně zdobených interiérů, zařízených ovšem ve stylech vrcholné secese, kubismu, art deco a funkcionalismu.