Bastion No. I je vstupní branou do jednoho z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě. Vedle části soustavy minových chodeb je zde možné si prohlédnout lapidárium původních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna a jeho následovníků, obytné kasematy nebo se pokochat působivou vyhlídkou z hradebního valu.

V pevnostním městě Josefově, které bylo vystavěno během 18. století najdete kromě podzemních chodeb ještě nespočet dalších muzejních expozic a areálů.