Dělostřelecká tvrz Dobrošov u Náchoda byla jako první památka vojenské fortifikace z doby před 2. světovou válkou odtajněna a zpřístupněna v roce 1968. Najdete zde jedny z největších pevnostních objektů v ČR. V době druhé světové války zde německá armáda zkoušela tajné zbraně.

Pevnost byla budována po dobu jednoho roku, a to od září 1937 do září 1938. V kritických zářiových dnech roku 1938 proběhla betonáž nejmohutnějšího z objektů tvrze – dělostřeleckého srubu Zelený. Stavebně dokončeny byly 3 ze 7 plánovaných srubů tvrze, jsou to dva objekty pěchotní a jeden dělostřelecký.

Součástí prohlídky je také průchod podzemními tunely v délce 1 km.

V okolí pevnosti najdeme Naučnou stezku Pevnost Dobrošov věnovanou pevnostní problematice druhé poloviny 30. let 20. století. Trasa vede po linii opevnění a lze zde vidět těžké izolované pěchotní sruby Polsko, Hrobka, Jirásek, Lom, Březinka a Lázně i lehké objekty mnoha variant.

Ve výstavní síni v provozní budově pevnosti Dobrošov je možné navštívit ojedinělou a zároveň toho času v Evropě největší kolekci miniatur, figurek, které ztvárňují v historickém kontextu Československou armádu z období před druhou světovou válkou. Ve výstavní síni probíhají také úvodní výklady průvodců, jsou zde k dispozici mapy, schémata a modely objektů opevnění.

Od srpna 2015 si mohou zvláště malí návštěvníci vyzkoušet, jak se používal polní vojenský telefon. Telefonní linka je napojena na všechny tři bunkry dobrošovské pevnosti, takže stačí zatočit kličkou a zavolat si.