Město bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. Rozkládá se na skalnatém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Metují.

Historické centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací, kterou tvoří Husovo náměstí s kostelem Nejsvětější Trojice a zámkem. V letech 2009–2011 proběhla kompletní rekonstrukce náměstí. Při rekonstrukci mimo jiné došlo k odkrytí studny z 16. století, která se stala jeho novým výrazným prvkem.

Dalšími významnými památkami ve městě jsou: rokokové sousoší sv. Trojice z roku 1767, pomník Bedřicha Smetany z roku 1954, zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města, barokní klášter Milosrdných bratří s Loretánskou kaplí a chrámem Narození Panny Marie, Husův sbor, (postavený dle projektu architekta J. Freiwalda a oceněný v roce 1934 jako nejlepší sakrální stavba roku), kaple sv. Barbory na Rezku, letní vila vybudovaná na Rezku roku 1901 arch. Jurkovičem, zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na město a původně raně gotický kostel sv. Ducha ze 13. století v městské části Krčín.

V nejbližším okolí se nachází přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, dále pak výletní restaurace Peklo (přestavěná ze starého mlýna do dnešní podoby arch. Jurkovičem) a také roubený kostel sv. Jana Křtitele z roku 1553 ve Slavoňově.