Regionální muzeum v Náchodě je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Jeho specifikem je, že krom stálé expozice a výstavní síně v Tyršově ulici, která slouží k střednědobým výstavám, má ve své správě také Pevnost Dobrošov, Jiráskovo muzeum a Rodný domek Aloise Jiráska v Hronově, Muzeum města Police nad Metují a starou školu „Dřevěnku“ tamtéž.

Stálá expozice zaměřená na dějiny Náchoda a jeho okolí od pravěku až do konce 20. století se nachází v měšťanském domě čp. 18 na Masarykově náměstí v Náchodě, dům pochází patrně z konce 17. století. V roce 1999 se uskutečnila jeho náročná přestavba, kdy byly v rámci technických možností zachovány některé zajímavé původní části a jiné, dosud skryté, byly pro návštěvníky nově zpřístupněny (kamenný sloup v přízemí, část roubeného zdiva v prvním patře). Regionální historii, prolnutou s dějinami celého českého národa, dokumentují nejen dobové předměty, ale i sedm dioramat s dvaceti šesti figurínami v životní velikosti. Je zde k vidění 1237 originálů, z toho 19 plastik, 9 obrazů, 4 podmalby na skle, 67 mincí, 20 typářů pečetí, 44 odznaků a medailí, 235 militarií, 10 kusů historického nábytku, tkalcovský stav, 3 historické modely a mnohé jiné.

Kromě města Náchoda je možné si udělat výlet do okolí a navštívit přitom některé z našich poboček:

Pevnost Dobrošov byla po několikaletém oboustranném intenzivním jednání v roce 2015 převedena
z majetku Armády České republiky do vlastnictví Královéhradeckého kraje. V současnosti je návštěvníkům zpřístupněn dělostřelecký srub Zelený a pěchotní srub Můstek. V době letních prázdnin je otevřen i pěchotní srub Jeřáb s unikátními nástěnnými malbami z roku 1938. Ve výstavní síni provozní budovy se nachází stálá expozice miniatury československé armády z roku 1938 čítající přes 1300 figurek vojáků, cca 120 koní, nepočítaně kusů vojenské techniky a dalšího vybavení, vytvořená v poměru 1:28 Luborem Šušlíkem. Dále je zde k vidění model lehkého opevnění vz.36, včetně výzbroje
a vybavení.

 

Rodný domek Aloise Jiráska od roku 1925 vlastní město Hronov, které tuto původní lidovou architekturu z konce 18. století nechalo v 50. letech zásadně zrekonstruovat.  Domek, ve kterém se v roce 1851 Alois Jirásek narodil, je vybaven pekařským zařízením a lidovým nábytkem. Na tuto expozici navazuje Jiráskovo muzeum, sídlící ve druhém patře Jiráskova divadla na hronovském náměstí. Expozice je věnována životu a dílu Aloise Jiráska, ale návštěvníci se zde mohou seznámit i s dalšími hronovskými rodáky a dějinami města.

 

V Polici nad Metují se nachází bývalé městské muzeum, které bylo v 80. letech 20. století přičleněno k dnešnímu Regionálnímu muzeu v Náchodě. Expozice tohoto muzea je umístěna v prostorách historického benediktinského kláštera. Prezentuje především sbírky bývalého městského muzea, ale také Regionálního muzea v Náchodě a původní opatův byt včetně soukromé kaple. Na stálou expozici navazuje prostor chodby, který je využíván pro krátkodobé výstavy. Kromě kláštera můžete v Polici také navštívit starou školu Dřevěnku. V patře je umístěna stálá expozice prezentující historii školy a životní styl rodiny učitele na počátku 20. století. V přízemí jsou ukázky dvou školních tříd, které připomínají dobu 30. let 20. století.