Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují – historie a současnost nejznámější české hračky založené v roce 1920, jejíž systém kovových částí spojovaných šroubky se v nezměněné podobě používá dodnes.
Ojedinělé exponáty jako Wichterleho čočkostroj, největší ježek v kleci a největší Vernovo Ocelové město zapsané v Guinessově knize rekordů.

Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují – druhé nejstarší muzeum svého

druhu na světě s více jak 1 000 exponáty domácích i zahraničních modelářů.

Pro děti je tu dílna, kde si mohou vystřihnout a slepit papírový model, který si jako suvenýr odnesou domů.