Město na soutoku Labe a Orlice, centrum duchovního života, kultury a vzdělanosti východních Čech, které bývalo sídlem českých královen, díky výjimečným stavbám a ojedinělému architektonickému konceptu na začátku 20. století získalo přívlastek „salon republiky“. Protože architektonické památky mapují období od gotiky až po současnost, slouží město jako učebnice architektury pod širým nebem. Po městě Vás provedou čtyři procházkové okruhy – Historické město, Salon republiky, Pevnost, Současná architektura. Návštěvníci města mohou zažít spoustu netradičních zážitků, ať už při prohlídce Bílé věže, Hvězdárny a planetária, Muzea východních Čech a dalších atraktivit, anebo při návštěvě některé z top akcí Calendaria Regina. Přímo na okraji města se nachází rozsáhlé území městských lesů, které nabízejí ideální podmínky pro volnočasové aktivity – naučné a pohádkové stezky, cyklostezky a in-line okruh.