Jednou z nejkrásnějších vstupních bran do Orlických hor je město Dobruška.
Nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě je již z roku 1320. Od 16. století se město stalo hospodářským centrem rozkvétajícího východočeského dominia Trčků z Lípy. Ve století 19. se na Dobrušsku vytvořilo jedno z regionálních ohnisek národního obrození. Město má staleté tradice textilní výroby, k níž od 19. století přibyla výroba strojírenská.
V Dobrušce, kterou proslavil již Alois Jirásek románem F. L. Věk, si mohou návštěvníci prohlédnout expozice muzea v renesanční radnici, rodném domku F. V. Heka, či ve vlastivědném muzeu, jehož součástí je i rekonstruovaná bývalá synagoga. Přístupný je v Dobrušce i starý židovský hřbitov.

Rodný domek

Nejnavštěvovanější dobrušská památka se nachází v Novoměstské ulici, v těsné blízkosti náměstí. Je zde zařízena světnička z přelomu 18. a 19. století, kupecký krámek a muzejní část, přibližující historickou osobnost F. V. Heka i románové a televizní zpracování jeho osudů.

Renesanční radnice

Dominanta města, stojící uprostřed náměstí F. L. Věka, je vítaným cílem návštěvníků. Dřívější sídlo městské samosprávy dnes hostí ve svých zdech tři zajímavé muzejní expozice a jeho ochoz slouží také jako rozhledna, poskytující nádherný výhled na panorama Orlických hor a Krkonoš.

Muzeum a synagoga

Historické expozice muzea jsou umístěny na Šubertově náměstí a ve vedlejší budově objektu bývalé synagogy. Tvoří hlavní část historických expozic a provází návštěvníka minulostí města od pravěku až do současnosti. Jsou zde k vidění některé unikátní předměty, jako např. renesanční Madona, gotický klenák z původního dobrušského kostela, první díl šestidílné Bible kralické, barokní rukopisy.