Uspořádání sálu lze měnit podle požadavku klienta. Foyer divadla slouží také jako výstavní prostor, kde je umístěn bar a bufet. Sál je vhodný zejména pro pořádání divadelních představení, koncertů, přehlídek, konferencí, školení a dalších společenských akcí. Je vybaven potřebným technickým vybavením.

  • Plocha sálu 282 m2
  • Plocha jeviště 131 m2
  • Výška sálu 11 m
  • Výška jeviště 15 m
  • Divadelní uspořádání – 499 (přízemí 430 + galerie 69)
  • Plesové uspořádání – 300 (počet míst u stolu spolu s malým sálem)

Ceny pronájmu jsou na vyžádání dle délky trvání a typu pořádané akce.