Vážení hosté,

srdečně Vás zveme na další besedu na téma „Retrohádky, aneb když Náchoďané nadávali“, která se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 18:00 na přednáškovém sále.

Čeština je natolik bohatý jazyk, že obsahuje i širokou paletu lidových nadávek. I ty naše nejsprostější výrazy mají původ ve staročeštině a germánských jazycích. Zajímá-li vás, jakým způsobem se klelo, nadávalo z různých příčin před desítkami let v našem regionu a proč naši předci používali výrazy nejhrubšího zrna, pak je tato beseda určena přímo pro vás. Besedovat s Vámi bude historik Richard Švanda.

Předprodej vstupenek v MIC Náchod (+420 491 426 060).