Vážení hosté,

srdečně Vás zveme ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 18.00 hodin na besedu na téma „Modrá krev na Náchodsku“, která se bude konat v přednáškovém sále Městského divadla Dr. J. Čížka.
Programem vás provede Bc. Richard Švanda.

Šlechta, o níž se hovoří jako o nositelích modré krve, byla neodmyslitelnou součástí naší společnosti po řadu staletí. Její pád přišel náhle a osudy šlechtických rodin poznamenaly především události 20. století.
Na Náchodsku se setkáváme s předními šlechtickými rody, mezi něž patří Smiřičtí ze Smiřic, Piccolominiové, Trčkové z Lípy, Schaumburg-Lippe, Bartoňové z Dobenína a další. Naopak jiné šlechtické rody zanikly a o jejich původu a významu se toho ví velmi málo. Na této besedě se proto dozvíte zajímavosti o rodech, které zanechaly na Náchodsku svůj otisk, ať už velký či spíše mizivý.

Přeprodej vstupenek v MIC Náchod (+420 491 426 060).

Vstupné: 50 Kč.